Digitale Ontgifting

Aflevering VPRO Tegenlicht onder de titel Digitale Detox

Deze uitzending gun ik iedereen

Voor iedereen 'die voor de verandering' een keertje wil nadenken, zelfstandig, zonder opgelegde agenda's van anderen.

Deze aflevering van VPRO Tegenlicht heeft mij zeer getroffen. Alsof ik ontdekte dat er anderen bestaan die net als ik twijfels hebben. Vragen stellen en nadenken over ontwikkelingen waarin wij, de mens, een plek hebben (of in elk geval hadden) geeft verdieping die je niet zult vinden als je de hele dag op je schermpje zit te gluren. Hans Schnitzler geeft een frisse, nuchtere kijk op de ontwikkelingen in onze maatschappij en plaatst de kijker even op het bankje van de bushalte - even wachten - tijd om na te denken.

Ben benieuwd wat jij er van vindt.

Wat is onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde leefklimaat van de online samenleving? Hoe perken we de macht van Big Tech in? Onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen. De digitale diensten uit Silicon Valley hebben onze maatschappij compleet geïnfiltreerd. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde leefklimaat van de online samenleving? Filosoof Hans Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen iedereen nog geloofde in de heilzame wonderen van Google en Facebook. Volgens hem staan we op een tweesprong: worden we definitief batterijen voor de machines, of behouden we onze autonomie en handelingsvrijheid? Het is tijd voor een digitale detox. (tekst; redactie VPRO)

VPRO Tegenlicht

Digitale Detox

24 januari 2022