Email-Disclaimer

Irritant, Nuttig of Achterhaald?

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden

U heeft deze tekst vast wel eens gezien onder een e-mail bericht;

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. [Bedrijf] staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over [Bedrijf] raadpleegt u [website].

Soms staat dit hele bericht er nog eens in het Engels onder. En om dan meteen maar even antwoord te geven op de vraag: Ja, dit vind ik irritant, nutteloos en achterhaald!

Irritant

Hoe vaak komt het nu werkelijk voor dat u e-mailtjes verzendt aan verkeerde personen of hoe vaak komt het nu voor dat uw e-mail provider uw berichten bij willekeurige vreemden aflevert?

Nooit dus...

Bovendien heeft het de zweem van 'ik doe maar wat, maar ik dek me wel even in'.

Dat laatste (indekken) slaat nergens op. Op de website van Campai valt te lezen:

Volgens Wikipedia is de definitie van een disclaimer: ‘een vrijwaringsclausule waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt.‘ In een e-mail disclaimer staat meestal wat geadresseerde wel of niet mag doen met een e-mail en bijlage, dat de afzender niet aansprakelijk is en de e-mail en bijlage uitsluitend bestemd zijn voor de geadresseerde(n).

Mijn persoonlijke reactie is iets in de trant van: Als je (afzender) niet aansprakelijk bent voor jouw boodschap, stuur mij dan geen berichten...

Nuttig

Op genoemde website valt ook te lezen dat een e-mail disclaimer geen enkele juridische waarde heeft. Het enige nut is dus irritatie opwekken en indien er een uitwisseling van berichten ontstaat een hoeveelheid aan nutteloze regels telkens weer invoegen hetgeen de conversatie onoverzichtelijk en inefficiënt maakt. Bovendien, maar dat besef zal nog wel even duren, kosten deze regels nodeloze energie en heeft daarmee dus effect op ons milieu.

Achterhaald

Als de zender van een e-mail bericht werkelijk wil uitsluiten dat het bericht in handen van een verkeerd persoon komt adviseer ik niet een juridische schijnoplossing maar een technische oplossing te kiezen die meer bescherming biedt.

Oplossing

In GMail (en vast ook bij andere mail-providers) kun je een bericht in vertrouwelijke modus verzenden.

Klik in Gmail onderaan in het opstel-venster op het icoontje om de vertrouwelijke modus in te schakelen.

Er verschijnt een venster waarin je de vervaltijd en een toegangscode kunt instellen.

Indien je de Vertrouwelijke modus inschakelt kunnen ontvangers jouw e-mail dus NIET doorsturen, kopiëren, afdrukken of downloaden!

Je kunt een vervaldatum instellen hetgeen nuttig is als je via e-mail een tijdelijke aanbieding wilt versturen.

Bovendien kun je een toegangscode via SMS vereisen om het e-mail bericht te mogen bekijken.

Google zorgt voor de techniek. Schakel je SMS-toegangscode in, zul je ook het telefoonnummer moeten opgeven van de persoon aan wie je het bericht stuurt. Aan de ontvangerskant ziet het bericht er dan als volgt uit:

Dit is een voorbeeld van een vertrouwelijk e-mailtje dat ik heb ontvangen. Verzender heeft mijn telefoonnummer (eindigend op 43) toegevoegd. Om het bericht te lezen klik ik dus op de knop 'Toegangscode verzenden'. Er wordt dan een code naar mij ge-sms't en pas na het ingeven van die code kan ik het mailtje bekijken.

Dit mailtje kan ik dus NIET kopiëren, afdrukken of downloaden. Deze techniek is naar mijn mening beter geschikt om te voorkomen dat jouw mail op miraculeuze wijze in handen zou vallen van ontvangers die jij niet hebt voorzien. En maak een disclaimer overbodig, tenminste....... als jij jezelf verantwoordelijk acht voor jouw boodschap.

Krijg jij nog mailtjes binnen met oeverloze disclaimers? Stuur ze de link naar dit artikel!

Twitter dit artikel

Vragen of opmerkingen?