Welke taal spreek je?

De toegankelijkheid van jouw website is afhankelijk van de taal die je spreekt.

Welke invloed heeft taal op jouw doelgroep? Wordt die doelgroep groter of juist kleiner?

Communicatie via internet voor ZZP'ers

Voor jou als zelfstandige zijn er op internet veel plekken om jouw producten of diensten onder de aandacht te brengen (enkele voorbeelden tussen haakjes):

Het is veel werk om alles in te richten en te onderhouden. Vaak is dit niet nodig. Dit heeft alles te maken met jouw product of dienst én jouw doelgroep. 

Welke taal spreek je?

Hiermee bedoel ik niet of je in het Nederlands of in een buitenlandse taal gaat communiceren. Met deze vraag spoor ik je aan om na te denken over:

Het is mijn ervaring dat hier niet altijd bij wordt stilgestaan. En toch is dit belangrijk! Het helpt je om buiten je eigen cirkel te denken en daardoor jouw doelgroep uit te breiden.

De keuze welke platforms je moet inzetten behandel ik niet in deze blogpost. Ik wil je hier wel op een grote valkuil wijzen. Voor sommige beroepen is een vindbaarheid op de kaart van groot belang. Veel mensen gebruiken Google maps om bijvoorbeeld een mondhygiëniste te zoeken. Ben je net begonnen en wil je klanten? Begin dan niet eerst met een website maar maak eerst je vermelding op Google Maps in orde. Dan komen er klanten zelfs vóórdat je een eigen website hebt!

Taal en Platform (of Medium)

Een medisch specialist die publiceert in een medische tijdschrift zal zich van vaktaal bedienen. De hoeveelheid aan medische termen zorgt ervoor dat zijn artikelen voor een leek vaak onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk zijn. Wordt hem gevraagd een artikeltje te schrijven in een glossy magazine dan zal hij een andere taal moeten hanteren. De doelgroep is dan veel breder dan de medisch-academische cirkel.

Maak je clipjes op TikTok of YouTube dan bedien je je van straattaal - anders loop je het risico dat niemand ooit het einde van je clipje bereikt.

In de voorbeelden hierboven kiest de lezer of kijker het platform! Het is belangrijk om te beseffen dat je dit dus zelf niet in de hand hebt. Veel media kun je gemakkelijk aan een specifieke doelgroep koppelen. Maar pas op; jouw doelgroep is groter dan die specifieke doelgroep! Punt is echter, ze spreken verschillende talen.

Bij een website kun je niet altijd goed weten wat de kenmerken van de bezoeker zijn. Natuurlijk kun je dat middels advertentiecampagnes en zoekmachine optimalisatie proberen te sturen, maar feit blijft dat in principe iedereen jouw website kan zoeken, vinden en bekijken. De kenmerken van de bezoekers op jouw website zijn dus niet zo heel gemakkelijk vast te stellen en tegelijkertijd biedt dat ook kansen!

Als een cybercrime-specialist een website maakt om zichzelf in de kijker te plaatsen en zich bedient van allerlei technische vaktermen, zal hij wellicht indruk maken op het hoofd digitale beveiliging, voor de algemeen directeur kan hij deze beter achterwege laten en in gewoon Nederlands het belang van digitale beveiliging uit de doeken doen. Wie weet verzoekt de algemeen directeur hem eens te spreken samen met de directeur beveiliging.

Zonder het misschien te beseffen oefen je met de taal die je bezigt invloed uit op de wijze waarop jouw website gelezen.

Op welke manieren wordt mijn boodschap gelezen?

Bron leestechnieken: https://snellezen.com/orienterend-lezen/

Jouw product of dienst geeft vaak al richting aan vorm van de informatie die je wilt delen. Gaat het om een simpel product, dan is zijn de belangrijkste eigenschappen/voordelen en de prijs/beschikbaarheid het belangrijkst. Gaat het om een specifieke automatiseringsdienst dan wordt het al lastiger. Probeer je maar eens bij onderstaande leestechnieken verschillende niveau's uit jouw doelgroep voor te stellen. Van welke leestechniek bedient zich de algemeen directeur zich, de CIO, jouw toekomstige chef of directe opdrachtgever en door wie worden zij beïnvloedt?

Integraal lezen (begrijpend lezen)

Dit is het ‘echte’ lezen. Je gaat er eens goed voor zitten en leest de tekst woord voor woord, regel voor regel. Hierdoor weet je wat er staat en onthoud je vaak ook de informatie ook langer. Helaas duurt integraal lezen nou eenmaal wat langer. Langzaam de informatie tot je nemen is ook niet voor iedereen even eenvoudig en bovendien: het vraagt meer concentratie — iets wat voor velen schaars is.

Heb je dus een beknopte website, puur om jouw product of dienst en jezelf te introduceren, dan wil je dat deze integraal gelezen wordt. Zo lang duurt het immers niet en er is geen ingewikkelde navigatie (Een website met 1 pagina voldoet meestal). Heeft de bezoeker deze leestechniek gebruikt dan zal deze het langst blijven hangen. Het voordeel van zo'n website is ook dat je deze niet heel vaak hoeft te wijzigen. Kies voor specifiekere teksten meer specifieke kanalen.

Scannend lezen (oriënterende leestechniek)

Daarnaast kun je een tekst ook ‘scannen’. Het woord zegt het eigenlijk al; met een vluchtige blik ‘scan’ je de tekst. Je kijkt naar de opbouw, de tussenkopjes, staan er afbeeldingen in? Kortom, je bladert er doorheen om een globaal idee te krijgen van waar de tekst over gaat én of je dit wel of niet wil gaan lezen. Dit oriënterend lezen gebruik je dus eigenlijk als voorbereiding op het ‘échte’ lezen.

Jouw lezer gebruikt deze techniek om snel te beoordelen of jouw website de moeite van het lezen waard is. Het kan ook iemand van HR zijn die een opdracht heeft om iemand met bepaalde kennis te zoeken. Staan er genoeg 'kreten' in dan wordt je misschien uitgenodigd voor een gesprek. Persoonlijk denk ik dat HR eerder op LinkedIn zal zoeken (gebruik daar juist vaktaal en trendgevoelige woorden) en aangenaam verrast zal zijn als je op jouw website jouw wereld in begrijpelijk Nederlands kunt verwoorden.

Skimmend lezen (oriënterende leestechniek)

Skimmen is, net als scannen, ook een leestechniek die je gebruikt om een goed beeld te krijgen van een stuk tekst. In tegenstelling tot scannen focus jij je bij skimmen echter meer op specifieke woorden of zinsgedeelten. Je leest de eerste paar regel van een artikel, waarna je vervolgens op zoek gaat naar bepaalde woorden in de tekst. Misschien springen er zelfs een paar interessante regels uit, maar de tekst volledig lezen, zul je waarschijnlijk niet doen. In feite ben je dus enkel bezig met het zoeken naar de details die voor jou interessant zijn. Vaak absorbeer je hiermee al zo’n 10 tot 15% van de informatie, zodat je al enig idee hebt waar de tekst over gaat.

Deze bezoeker is op zoek naar bepaalde kennis of is benieuwd hoeveel jij er van weet. Veel tijd voor het vinden wat hij zoekt heeft hij niet daarom leest hij oriënterend. Heb je een wat grotere website waarop je bepaalde onderdelen van jouw werk toelicht, zorg dan dat deze makkelijk op jouw website te vinden zijn en leid de onderdelen kort en helder in.

Vaktermen of trendgevoelige sleutelwoorden (buzzwords)?

Maak je zelf bewust van het onderscheid tussen deze twee!

Trendgevoelige sleutelwoorden zijn woorden of uitdrukkingen die op een bepaald moment populair zijn. Ze worden vaak gebruikt om een bepaald onderwerp of trend te beschrijven.

Voordelen

Nadelen

Met vaktermen ligt het anders. Vaktermen zijn specifieke woorden of uitdrukkingen die binnen een bepaald vakgebied worden gebruikt. Ze zijn vaak afkomstig uit het Engels en kunnen voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen zijn.

Voordelen

Nadelen

Conclusie

Het gebruik van vaktermen of trendgevoelige sleutelwoorden is afhankelijk van het doel van de communicatie. Als je wilt dat je boodschap duidelijk en begrijpelijk is voor een breed publiek, dan is het beter om vaktermen te vermijden of ze te verduidelijken. Naar mijn mening is dit het beste advies voor een website van een zzp'er. Maak een website van een pagina over jouw product of dienst, vertel waarom je dit doet, waar het product of dienst uit bestaat, hoe je werkt en waar opdrachtgevers je kunnen vinden. Doe je dit in een begrijpelijke taal die iedereen verstaat, dan is het publiek het allergrootst en zul je verrast zijn hoe jij die haas gaat vangen.

Als je wilt dat je boodschap opvalt of een bepaalde doelgroep aanspreekt, dan kunnen trendgevoelige sleutelwoorden een goede keuze zijn. Kies hiervoor meer specifieke kanalen zoals LinkedIn, vakliteratuur of -websites of publiceer je eigen podcast of filmpje en post deze binnen vaknetwerken en gebruik de taal die bij die plek hoort!

Tips